KARPATSKÁ PLATFORMA SPOLUPRÁCE HORSKÝCH ZÁCHRANÁROV

13.03.2018 11:02

Projekt je financovaný Medzinárodným Vyšehradským Fondom

(International Visegrad Fund)

https://visegradfund.org

 

Vedúci projektu - Združenie horských vodcov "Rowin", mesto Ľvov (Ukrajina)

 

Partneri projektu:

1. Organizácia "Horské záchranné centrum", mesto Ivano-Frankivsk (Ukrajina)

https://www.facebook.com/mountain.resque

2. Horská služba Pieninského národného parku (Slovensko)

https://hspienap.webnode.sk

3. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Grupa Krynicka (Poľsko)

www.gopr-krynica.pl

4. Horská služba Českej republiky (Jizerské hory) (Horská služba ČR o.p. (Jizerské hory)

https://www.horskasluzba.cz/cz/oblasti/jizerske-hory

Horská služba na Ukrajine prechádza reformou. Aktivity podobných služieb v európskych krajinách preukazujú svoju účinnosť, keď sa na záchrannych akciách zúčastňujú dobrovoľní záchranári. Táto skúsenosť môže byť výhodným a alternatívnym spôsobom fungovania horskej služby na Ukrajine. Spolupráca s kolegami z Poľska, Slovenska, Ukrajiny a Českej republiky prispeje k zjednoteniu horských záchranných noriem Karpatského regiónu a nadviazaniu spolupráce medzi nimi s cieľom zabezpečiť prenos osvedčených postupov založených na skúsenostiach v rámci EÚ.

Projektom sa predpokladá vytvorenie platformy pre trvalý dialóg a efektívnu spoluprácu horských vodcov a záchrancov pracujúcich v cezhraničných horských regiónoch Ukrajiny, Slovenska, Českej republiky a Poľska, za cieľom  výmeny informácií a skúseností, prijímania noriem a osvedčených postupov pri záchranných a pátracich aktivitách v horách, jaskyniach a horských riekach. Spoločné školenia umožnia vyvinúť spoločné opatrenia v krízových situáciách: lavíny, horské záplavy atď .; vytvorenie mechanizmov výmeny informácií (predchádzanie nehodám, reakcia, pomoc).

 

V ramci projektu sú pripravované nasledujúce aktivity:

1) uskutočnenie medzinárodnej konferencie o bezpečnosti cestovného ruchu v Karpatskom regióne s cieľom vybudovať úzku spoluprácu medzi ľuďmi a organizáciami pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu a záchrany v horách, ako aj celkový rozvoj cestovného ruchu z dlhodobého hľadiska.

2) Zverejnenie katalógu s kontaktmi zachranarských centier, turistických chát v horských oblastiach: Ľvov a Ivano-Frankivsk (Ukrajina), Malopoľské a Podkarpackie Vojvodstvo (Poľsko), Prešovský kraj (Slovensko) a Jizerské hory (Česká republika).

3) Séria spoločných školení pre dobrovoľných záchranárov a horských vodcov na Slovensku, v Poľsku, v Českej republike a na Ukrajine, ktoré umožnia zvýšiť kvalifikáciu profesionálnych záchranárov a dobrovoľníkov a zlepšiť možnosti spoločnej reakcie na krízové situácie v karpatskom regióne.

Partneri projektu sú presvedčení, že realizácia plánovaných aktivít nepochybne potvrdí pozitívny obraz karpatského regiónu Ukrajina-Poľsko-Slovensko-Česko ako stabilný a bezpečný pre obyvateľov a turistov.

 

Projekt začína 1. marca 2018.

 

 


HSPIENAP