Pietna akcia pod Osobitou v Pieninach.

05.11.2011 08:15

Pietna akcia pod Osobitou v Pieninach. Oblečenie
DirectAlpine!  Zraz v KORZE o 8:15.  Pre lesnicku sekciu je zraz o 8:55 pri chate Pieniny.


HSPIENAP