Rozlyžovanie JASNA

14.12.2012 06:00

Rozlyžovanie JASNA v  14. 12. - 16.12 . ( 14.12. Preskúšanie odbornej spôsobilosti záchrannej činnosti na lyžiarskej trati ) 

Odchod: 14:12. 6:00 pred penziónom Korzo. 

ÚČASŤ  ČLENOV HS PIENAP-u  POVINNÁ . 

 


HSPIENAP