„Zvýšenou mobilitou k lepšej prevencií a k zníženiu kriminality“

19.03.2018 18:08
Projekt „Zvýšenou mobilitou k lepšej prevencií a k zníženiu kriminality“ formou zriadenia občianskych CYKLO-HLIADOK prispeje k zvýšeniu ochrany majetku a občanov, majetku podnikateľských a nepodnikateľských subjektov, čo prinesie v konečnom dôsledku k zvýšeniu vedomia o bezpečnosti v regióne a prínos v plnohodnotnom využívaní tohto majetku pre obyvateľov a návštevníkov mesta a regiónu. Subsidiárne sa podieľať na zvýšení ochrany  verejného poriadku a tým viesť k zlepšenia pocitu bezpečia u občanov a návštevníkov PIENAPu a spokojnosť orgánov obcí a iných subjektov pri znižovaní nákladov na opravy resp. riešenie finančných výdavkov po protiprávnom konaní. V rámci tohto projektu máme záujem monitorovať situáciu v celom meste a v okolí t.j. v PIENAPe a jeho ochrannom pásme a po prezentácii projektu v médiách a jeho celkovej publicite chceme do činnosti cyklohliadok zapojiť, čo najviac dobrovoľníkov z radov občianskej verejnosti. Chceme vynaložiť vlastné úsilie, sily a prostriedky získané v rámci dotácie k eliminácii prejavov kriminality, extrémizmu a vandalizmu.
 V rámci mesta ale aj v teréne PIENAPu je množstvo rozmanitých objektov (stavby, areály, prístrešky, lavičky ap.) , ktoré sú využívané deťmi, mládežou, dospelými a žiaľ aj neprispôsobivými občanmi, ktoré sú poškodzované vandalizmom ( alebo aj sprejerstvom) a taktiež sa vytvárajú rôzne nepovolené skládky odpadov. Všeobecne sa porušujú pravidlá správania sa na lesných a poľných cestách, turistických chodníkoch, cyklotrasach a celkového pobytu v prírode ( zakladanie ohňa a podobne) Tieto a mnohé aktivity by vedela plánovanou činnosťou monitorovať cyklohliadka , ktorá by bola veľmi mobilná v teréne a hlavne by dokázala pružne reagovať, z dôvodu dobrej osobnej a miestnej znalosti, odbornej spôsobilosti  členov cyklohliadky z radov združenia, na bezpečnostné riziká , resp. situáciu v obvode. Úmyslom aktivity v rámci tohto projektu je aj udržať  užívateľný stav týchto areálov pre ďalšie budúce generácie.
Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

 


HSPIENAP