Projekty - Obstarávanie

 

 

Oznámenie o vyhlásení výzvy na predkladanie ponúk podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Záchrana bez hraníc spoločne, rýchlejšie, efektívnejšie - služby - vzdelávanie

VO 4 - Výzva -HS - vzdelávanie_v1.pdf (165,1 kB)

 

 


HSPIENAP