Kontakt

 

Kontaktná adresa:

SNP 128
061 01 Spišská Stará Ves

 

e-mail:     hspienap@gmail.com

              hspienap@post.sk

Predseda rady HS PIENAPu :         Ing. Marko Popovič            0903 624 044

Zástupca Predsedu rady:                PhDr. Miroslav Zelina        0910 194 275

Členovia rady:                                    Ing. Miroslav Harabin        0905 844 187

                                                             Marko Popovič                     0911 861 093

                                                             Alexander Ružbašan          0905 356 540


HSPIENAP