Valné zhromaždenie HSPIENAP

02.02.2013 16:00

dňa 2.2.2013 o 16:00 v penzióne Korzo bude valné zhromaždenie Horskej služby Pieninského národného parku.

Zároveň najneskôr do 18.1.2013 všetci účastníci školenia lyžiarskej záchrany doručia do sídla HSPIENAP (do rúk Ing. Marko Popovič) potvrdenie od lekára, že sú spôsobilí na výkon lyžiarskej záchrany.


HSPIENAP