VÝBEROVÉ KONANIE NA KANDIDÁTA ZA ČLENA HORSKEJ SLUŽBY PIENINSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU

12.09.2020 17:56

VÝBEROVÉ KONANIE NA KANDIDÁTA ZA ČLENA HORSKEJ SLUŽBY PIENINSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU 

Dňa 26.9.2020 o 7:00 sa uskutoční výberové konanie na kandidáta za člena HS PIENAPu.

Miesto stretnutia: 49°22'57.5"N 20°29'37.6"E

Výberové konanie sa skladá z troch častí:

1. Kondičná previerka

2. Teoretická časť (test všeobecných vedomostí o horských pásmach Pienin a Spišskej Magury)

3. Osobný pohovor s členmi rady HS PIENAPu (v osobitnom termíne, na pozvanie)

Podmienky:

- potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti pre výkon záchrannej činnosti v horách

- vek minimálne 18 rokov

- výborná fyzická kondícia

- bezúhonnosť

- bydlisko v oblasti územnej pôsobnosti HS PIENAPu.

Povinná výstroj: turistické oblečenie a obuv, mapa, osobná lekárnička, jedlo, voda.

 

Prípadné informácie a otázky môžete posielať mailom na adresu hspienap@gmail.com

 

PRIDAJ SA K NÁM!

VÝBEROVÉ KONANIE NA KANDIDÁTA ZA ČLENA HORSKEJ SLUŽBY PIENINSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU 
Dňa 26.9.2020 o 7:00 sa uskutoční výberové konanie na kandidáta za člena HS PIENAPu.
Miesto stretnutia: 49°22'57.5"N 20°29'37.6"E
Výberové konanie sa skladá z troch častí:
1. Kondičná previerka
2. Teoretická časť (test všeobecných vedomostí o horských pásmach Pienin a Spišskej Magury)
3. Osobný pohovor s členmi rady HS PIENAPu (v osobitnom termíne, na pozvanie)
Podmienky:
- potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti pre výkon záchrannej činnosti v horách
- vek minimálne 18 rokov
- výborná fyzická kondícia
- bezúhonnosť
- bydlisko v oblasti územnej pôsobnosti HS PIENAPu.
Povinná výstroj: turistické oblečenie a obuv, mapa, osobná lekárnička, jedlo, voda.
 
Prípadné informácie a otázky môžete posielať mailom na adresu hspienap@gmail.com

HSPIENAP