VÝCVIK HORSKEJ SLUŽBY

27.06.2015 00:00


VÝCVIK HORSKEJ SLUŽBY
PIENINSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU


v prekonávaní
prírodných prekážok, záchranných činnostiach a prežití v neznámom horskom
teréne.


 

V priestore Pieninského národného parku v dobe od
27 júna do  28 júna 2015 vykonala Horská
služba Pieninského národného parku  výcvik 
v prekonávaní prírodných prekážok, záchranných činnostiach
a prežití v neznámom prírodnom teréne. Výcviku sa zúčastnilo 10
horských záchranárov.

Cieľom výcviku bolo vykonať nácvik a preverenie záchranárov
z prekonávania prírodných prekážok, záchrannej činnosti a v prežití
v horskom nedostupnom teréne. Ďalším cieľom bolo aj zvyšovanie fyzickej
a psychickej odolnosti,  výkonnosti
profesionálnych a dobrovoľných záchranárov HS Pienap.

Hlavnými úlohami, ktoré plnili horský záchranári boli
ovládanie lezeckého názvoslovia, uzlovanie, techník prekonávania prírodnej
prekážky pomocou zlaňovania a premostenia, riešenie modelových situácií
záchranných činností (bezvedomie, krvácanie, poranenia hlavy, horných
a dolných končatín) a efektívne využitie improvizovaných prostriedkov na
vykonávanie záchrany ľudského života. Ďalšie úlohy záchranári plnili
v oblasti prežitia v nedostupnom horskom teréne, týkalo sa to
stravovania vo voľnej prírode, budovania improvizovaných prístreškov,
zakladanie ohňa a psychológie prežitia. Cvičenie vyvrcholilo nočným
presunom a následným výstupom na vrch Tri koruny v rámci ktorého sa
vykonal aj nácvik nočnej pátracej činnosti.  HSPIENAP